نمایندگی لینوکس cpanel

نمایندگی لینوکس cpanel

پلن نمایندگی A

انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com)

 • 2 گیگابایت بروی هارد SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 10 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • بله قابلیت اورسل
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آلمان دیتاسنتر
 • 99.99درصد آپتایم
پلن نمایندگی B

انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com)

 • 5 گیگابایت بروی هارد SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 25 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • بله قابلیت اورسل
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آلمان دیتاسنتر
 • 99.99درصد آپتایم
پلن نمایندگی C

انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com)

 • 50 گیگابایت بروی هارد SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 100 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • بله قابلیت اورسل
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آلمان دیتاسنتر
 • 99.99درصد آپتایم
پلن نمایندگی نامحدود

انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com)

 • نامحدود بروی هارد SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • نامحدود تعداد اکانت قابل میزبانی
 • بله قابلیت اورسل
 • لایت اسپید وب سرور قدرتمند
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آلمان دیتاسنتر
 • 99.99درصد آپتایم