ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.com
300,000ریال
1 سال
300,000ریال
1 سال
300,000ریال
1 سال
.net
360,000ریال
1 سال
360,000ریال
1 سال
360,000ریال
1 سال
.co.ir
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
.org
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.biz
350,000ریال
1 سال
350,000ریال
1 سال
350,000ریال
1 سال
.info
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.co
780,000ریال
1 سال
780,000ریال
1 سال
780,000ریال
1 سال
.pro
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.ws
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.me
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.nl
170,000ریال
1 سال
170,000ریال
1 سال
170,000ریال
1 سال
.ru
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.ca
890,000ریال
1 سال
890,000ریال
1 سال
890,000ریال
1 سال
.us
235,000ریال
1 سال
235,000ریال
1 سال
235,000ریال
1 سال
.tel
360,000ریال
1 سال
360,000ریال
1 سال
360,000ریال
1 سال
.in
360,000ریال
1 سال
360,000ریال
1 سال
360,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .